• Rybníčky 87, 747 81 Otice
  • +420 728 233 349
  • info@tomosopava.cz

Naše společnost MPQ TOMOS s.r.o. realizuje projekt s názvem Nákup nového strojního vybavení MPQ Tomos s.r.o., reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006602, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je celkové zvýšení konkurenceschopnosti společnosti prostřednictvím pořízení nové moderní výrobní technologie, která umožní rozšíření výrobní kapacity a zefektivnění výrobního procesu a posílení výrobní kapacity, zvýšení kvality výroby, posílení pozitivního vlivu na životní prostředí a posílení pracovních příležitostí. Snížení produkce odpadu a spotřeby energie na jednotku produkce.